جنایت های سازمان یافته جهانی، امری ذهنی یا غیر واقعی نیست، بلکه همیشه مراکزی وجود دارند که: جنایتکاران را تربیت کرده آموزش می دهند و از آنها حمایت: وهزینه های سنگین آنها را پرداخت می نمایند. البته در تئوری های ادیان الهی، این مرکزیت به موجودی بنام شیطان نسبت داده می شود. هرکس جنایتی را انجام دهد می گویند: شیطان در او حلول کرده یا اینکه،  روح خود را به شیطان فروخته است. اما در عالم واقع یک شیطان مجسم هست که: همه این جنایتکاران را زیر پوشش قرار می دهد. او کیست؟

  گاهی پیدا کردن این لانه فساد یا مرکزیت شیطان، سال ها طول می کشد زیرا این مراکز، برای در امان ماندن از نتیجه جنایات خود، همیشه در خفا زندگی می کنند و: برحسب نیاز دور خود لایه هایی درست می کنند. گاهی ممکن است از شدت زیادی این لایه ها، از آن به پیله تعبیر شود. لذا به عبارت دیگر می توان سازمان های سری، یا مخوف را به این مراکز نسبت داد. در دوران جنگ های صلیبی، دادگاه های انکیزیسیون، مهمترین مرکز این جنایت ها بود که البته ابتدا بطور نامشخص، و بعدا به طور آشکارا، نخبگان علمی و دینی را بدون محاکمه یا: با محاکمه های دستوری، اعدام می کردند.  این مراکز تغییر اساسی نکردند، و با همان شیوه و ابزار به دوران معاصر وارد شدند. سازمان های سری فراماسون یا: آژانس یهود شکل تکامل یافته آن بود که بعدا، به سازمان های اطلاعاتی ام آی سیکس، یا موساد و سیا تغییر شکل دادند. در ایران هم مدتها بعنوان فراموشخانه، یا همان فراماسونری ایرانی مطرح بود. بعدا به شکل ساواک در امد. ساواک مانند موساد و یا سیا، طبق آموزشهایی که دیده بود ماموریت: جنایت و کشتار انقلابیون را در داخل و خارج بر عهده داشت. برخی از انقلابیون ایران هم، با تشبه به این سازمان مخوف، سازمان های مخوف دیگری برای خودشان درست کردند! که مثلا ماموریت کشتار ساواکی ها را در: داخل و خارج به عهده داشت. اما وقتی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی ره آغاز شد، ایشان با هرنوع جنایت سازمان یافته، مخالفت کردند. گرچه دستگاه، عکس ایشان را در کنار چه گورا و: دیگران تبلیغ می کرد و او را عضوی از اعضا: کاگ ب یا امثال آن معرفی می نمود. اما عزم ایشان بر از بین بردن: سازمان ها و جنایت های سازمان یافته بود. لذا با تکیه بر حضور میلیونی مردم، این جنایتکاران را متلاشی کرد.    بعد از فروپاشی ساواک در ایران، سازمان های فرا دستی آن ابتدا موساد، و بعد کاگ ب و نهایتا سازمان سیا و انتلیجنت سرویس هم، به فروپاشی رسیدند. اما چون منبع اصلی این جرائم سازمان یافته، شناسایی نشده بود دیدیم که سازمان اصلی و بزرگ، از بین رفتند و یا ماهیت خود را از دست دادند، ولی بجای آن سازمان های کوچک یا: شرکت های امنیتی بوجود آمدند. شرکت های امنیتی شروع به استفاده از زندانیان جنایتکار، افراد فراری بعنوان مزدور و آدم کش کردند. اما کاهش حمایت های مالی سازمان دهنده اصلی! آنها را دچار رکود کرد و ناچار به نیروهای رایگان: یا فدایی روی آوردند که تولد داعش و: طالبان و القاعده از این دست است.

حال اگر تاریخچه تمام این سازمان های نابودگر و: جنایتکار را بررسی کنیم می بینیم تمام آنها یک منبع و حامی مالی بیش نداشتند! یعنی رد پای جنایت آنها را که دنبال کنید، به دلار های نفتی آل سعود می رسید که: افشاگری های حوادث یازده سپتامبر یک نمونه آن است. لذا در همه این سال ها، همه جنگ ها اگر خود جوش شروع شدند، ولی ادامه آنها با کمک مالی این خاندان: خونخوار و فتنه جو بوده است.

حسب بررسی های به عمل آمده، آل سعود از یهودیان آذربایجان بودند، و براساس تئوری گپ یا زندگی در شکافها، با ایجاد جنگ های صلیبی بین مسلمانان و مسیحی ها، مانند آنچه در قفقاز بعنوان ترک و ارمنی مطرح است، بسیار کوشش کردند. شیخ صفی اردبیلی و بعدا شاه اسماعیل صفوی، تصمیم به قلع و قمع آنها می گیرند. حتی معروف است که شاه اسماعیل با اینکه شیعه متعصب بود، ولی برای اتحاد بین مسلمانان و مسیحیان، همسر ارمنی برگزید و بعد همه یهودیان را، از تبریز بیرون راند. این یهودی ها به رهبری مرداخ نامی ، مخفیانه به بصره رفتند و به ظاهر مسلمان شدند، اما جنایات خود را ادامه دادند. با همدستی انگلیس و دیگر متعصب های: اروپایی و آمریکایی  هوادار جنگ های صلیبی،  ابتدا با عوامل ترکان عثمانی در افتادند، مکه و مدینه را تخریب کردند، و بعد هم تجزیه طلب های ایرانی را تجهیز کردند. 

نابودگر یک چه کسی است.

منبع : صد مقالهنابودگر یک چه کسی است.
برچسب ها : سازمان ,جنایت ,شیطان ,اصلی ,مالی ,ساواک ,سازمان یافته، ,عهده داشت ,سازمان یافته